Έργο για την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην παραγωγή τσιμέντου στο Εργοστάσιο του Μηλακίου στην Εύβοια σχεδίασε και υλοποιεί ο όμιλος Ηρακλής. Με γνώμονα την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος, πραγματοποιεί επένδυση ύψους 2 εκατ. ευρώ για την επεξεργασία και αξιοποίηση της βιομάζας ως εναλλακτικό καύσιμο, υποκαθιστώντας ορυκτά καύσιμα και μειώνοντας τις παραγόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του εργοστασίου κατά 70.000 τόνους ετησίως.

Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού τον Νοέμβριο του 2020, 75.000 τόνοι κλαδεμάτων και άλλης βιομάζας σε ετήσια βάση θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως εναλλακτικό καύσιμο, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, μέσω της επένδυσης αυτής, βελτιώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του εργοστασίου και του ομίλου συνολικά, προσφέρεται βιώσιμη λύση, σύμφωνη με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, σε θέματα όπως η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ μειώνεται η εισαγωγή στη χώρα και η χρήση ορυκτών καυσίμων.