Στην ομάδα των «Most Sustainable Companies in Greece» για το 2020 κατατάσσεται ο όμιλος Ηρακλής, σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις στον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης «Sustainability Performance Directory». Αποτελεί μία από τις 25 κορυφαίες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση σε θέματα αειφορίας και διαμορφώνουν τον επιχειρηματικό χάρτη της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα. Οι εταιρείες που αναδείχθηκαν από το QualityNet Foundation, λειτουργούν ως πρεσβευτές ενός νέου βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας στο εξωτερικό.

«Στον όμιλο Ηρακλής, η προσήλωσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί καθημερινά κάθε πτυχή της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Η ανακήρυξή μας ως μία από τις 25 The Most Sustainable Companies in Greece έρχεται για να επιβεβαιώσει ότι ακολουθούμε τη σωστή διαδρομή εδώ και πάνω από 100 χρόνια προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους», ανέφερε ο Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου.