Στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Ένας άθλος ακόμα», ο όμιλος Ηρακλής συνεργάζεται με τον οργανισμό Science For You (SciFY), με στόχο τη στήριξη παιδιών με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία χρηματοδότησης ηλεκτρονικού παιχνιδιού για παιδιά με αναπηρίες, το οποίο θα φέρει την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα, στόχος τους είναι να δημιουργήσουν και να προσφέρουν δωρεάν ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι για παιδιά με αναπηρία, η ανάπτυξη του οποίου θα γίνει σε συνεργασία με φορείς όπως ΕΛΕΠΑΠ, Χατζηπατέρειο ΚΑΣΠ, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, Ειδικό Σχολείο Αγριάς στη Μαγνησία κ.ά.