Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) για όλους τους τύπους τσιμέντου που παράγει, στα εργοστάσιά του σε Βόλο και Εύβοια, διαθέτει ο όμιλος Ηρακλής. Με τα EPDs, τα οποία καλύπτουν τόσο την εσωτερικό, όσο και τη διεθνή αγορά, ο όμιλος γίνεται, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή του, η πρώτη τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα που τα διαθέτει. Οι Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων είναι σύμφωνες με τα ISO 14025 και EN 15804, επαληθευμένες από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και δημοσιευμένες στο International EPD System.