Αναβαθμίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα εργοστασίου του

Ο όμιλος Ηρακλής συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, υιοθετώντας πράσινες πρακτικές με άμεσο θετικό αποτύπωμα. Δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, επενδύει στο πλέον σύγχρονο και πιστοποιημένο σύστημα διαβροχής των σωρών στερεών καυσίμων και πρώτων υλών, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η προηγμένη αυτή τεχνολογία εγκλωβίζει τη σκόνη και προλαμβάνει σημαντικά τη διαφυγή της στο περιβάλλον. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην ελληνική βιομηχανία από το Εργοστάσιο Μηλακίου Ευβοίας για την καταστολή της διαφυγούσας σκόνης στους χώρους αποθήκευσης στερεών καυσίμων και πρώτων υλών.

Ο Βασίλης Καμπάνης, Διευθυντής του Εργοστασίου της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Μηλάκι, ανέφερε: «Υπηρετώντας με συνέπεια τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης, στον όμιλο Ηρακλής εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την επίτευξη των στόχων αειφορίας. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες προκλήσεις με υπευθυνότητα, βελτιώνοντας συνεχώς το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα».