Στην έκδοση της 12ης, κατά σειρά, έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής υπευθυνότητας προχώρησε ο όμιλος Fourlis.

Η έκθεση, η οποία παρουσιάζει πληροφορίες για τη διαχείριση και τις επιδόσεις βιώσιμης ανάπτυξης του ομίλου την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και τις 31η Δεκεμβρίου 2020, απευθύνεται, όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του ομίλου και σε όσους ενδιαφέρονται για την προσέγγιση του ομίλου στα θέματα αυτά. Η έκθεση καταρτίστηκε σε συμφωνία με τα πρότυπα Global Reporting Initiative (GRI), επιλογή «core».

Την ευθύνη για τη δημιουργία της έκθεσης, η οποία έλαβε εξωτερική διασφάλιση από το Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, είχε η Διεύθυνση Κοινωνικής Υπευθυνότητας του ομίλου Fourlis. Τον σχεδιασμό του εντύπου επιμελήθηκε η εταιρεία The Nomad Design Tribe.