Διοργάνωσε και υλοποίησε σειρά από ενέργειες

Με αφορμή την ολοκλήρωση ενός έτους σύμπραξης με τους τρεις οργανισμούς, ο όμιλος Ευρωκλινικής διοργάνωσε και υλοποίησε μια σειρά από ενέργειες αφιερωμένες στα παιδιά, σε τρεις ημέρες σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, με κεντρικούς άξονες την υγεία, τη ρομποτική και τον εναλλακτικό αθλητισμό. Ο Αντώνης Βουκλαρής, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, ανέφερε: «Η προσφορά προς την κοινωνία αποτελεί βασικό άξονα της φιλοσοφίας του ομίλου Ευρωκλινικής. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε το έργο και των τριών οργανισμών, συμβάλλοντας κι εμείς από την πλευρά μας στη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλα τα παιδιά».