Ενοποίηση agencies σε έξι global brands

Σε εκτεταμένες δομικές αλλαγές στον τομέα του operations προχωρά ο ιαπωνικός όμιλος Dentsu, μετά τις σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 που αντικατοπτρίστηκαν στα οικονομικά αποτελέσματά του για το γ΄ τρίμηνο του 2020. Συγκεκριμένα, ο όμιλος θα ανακοινώσει τα μελλοντικά σχέδιά του τον Φεβρουάριο του 2021, στα οποία περιλαμβάνεται η αναδιοργάνωση των operations σε τέσσερις πυλώνες μετά από την ενοποίηση των brand agencies σε έξι global brands.

«Αυτή η δραστική αλλαγή στη δομή θα είναι πολύ πιο λογική και διαφανής για τους πελάτες μας, και θα μας δίνει τη δυνατότητα να τους εξυπηρετούμε καλύτερα. Επίσης, θα είναι και λειτουργικά πιο αποτελεσματική, επιτρέποντας στην εταιρεία να μειώσει σημαντικά το κόστος», δήλωσε ο Toshihiro Yamamoto, Πρόεδρος και CEO του Dentsu Group. Ας σημειωθεί ότι, για το γ΄ τρίμηνο, ο όμιλος ανακοίνωσε μείωση 14,8% στα οργανικά έσοδα.

(Πηγή: The Drum)