Ο όμιλος Chiesi ενισχύει τον στόχο για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα το 2035 με την εκστρατεία #ActionOverWords και παρουσιάζει το σχέδιό του έως το 2030, τόσο σχετικά με τις άμεσες εκπομπές όσο και με τις εκπομπές από αγορασμένη ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα, στην ιστοσελίδα www.actionoverwords.org. Ο Ugo Di Francesco, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Chiesi, δηλώνει: «Οι εταιρείες θα πρέπει να λογοδοτούν για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους και η κοινωνία δεν πρέπει να ξεχνά τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί. Για αυτό τον λόγο θέλουμε να δεσμευτούμε σε στόχους και δράσεις, τα αποτελέσματα των οποίων, όντως, μπορούν να μετρηθούν, ενώ τολμούμε και να μοιραστούμε δημόσια την πρόοδό μας. Με αυτήν την καμπάνια, καλούμε όλους τους συνάδελφους εταιρικούς οργανισμούς μας να μας ακολουθήσουν σε αυτό το μονοπάτι που επιλέξαμε».