Ο όμιλος BFF Banking Group, πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη για προμηθευτές της Δημόσιας Διοίκησης, προχωρά στην τοποθέτηση του Χρήστου Θεοδoσίου στη θέση του Country Manager του νέου ελληνικού υποκαταστήματος του ομίλου, το οποίο αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό τον Σεπτέμβριο του 2020. Ο Χρ. Θεοδoσίου εντάχθηκε στο δυναμικό του BFF Banking Group το 2018.

Πριν την ένταξή του στον όμιλο, εργάστηκε στον τομέα υπηρεσιών factoring της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Alpha Bank. Ο ίδιος ανέφερε: «H BFF είναι ο μοναδικός τραπεζικός οργανισμός στην Ελλάδα, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής σε προμηθευτές της δημόσιας διοίκησης και του εθνικού συστήματος υγείας. Είμαι υπερήφανος που θα συνεισφέρω σε αυτήν την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας».