Δημιουργία site

Συγκεκριμένα, η SFM ανέλαβε τη δημιουργία της ιστοσελίδας www.asterasgroup.gr. Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε πολυεπίπεδη τεχνολογία, ειδικά σχεδιασμένη για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ομίλου, σε συνδυασμό με την έμφαση στην αισθητική και στο οπτικό αποτέλεσμα.