Σύμφωνα με την πολιτική αυτή, οι μητέρες θα λαμβάνουν τουλάχιστον 16 εβδομάδες άδεια κύησης με πλήρεις απολαβές, ενώ οι συνγονείς θα λαμβάνουν 4 εβδομάδες και ακολούθως 1 ώρα μειωμένο ωράριο/ημέρα, για 6 μήνες, με πλήρεις απολαβές. Η πολιτική αυτή προωθείται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου ΑΧΑ να υποστηρίξει τους ανθρώπους του να έχουν ισορροπημένη ζωή μεταξύ εργασίας και οικογένειας. Στο ίδιο πλαίσιο, θα προσφέρονται δυνατότητες ευέλικτης εργασίας, καθώς και εξειδικευμένη υποστήριξη από πλευράς Ανθρώπινου Δυναμικού και διοίκησης, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο άδειας.

«Είμαι πεπεισμένος ότι μια καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι απολύτως αναγκαία για την επίδοση και επαγγελματική ολοκλήρωση των εργαζομένων μας», ανέφερε ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ. Η ΑΧΑ στην Ελλάδα έχει εφαρμόσει ήδη μια σειρά από πρωτοβουλίες που ενισχύονται από αυτή την πολιτική. «Ακούμε τους ανθρώπους μας, κατανοούμε τις ανάγκες τους και δημιουργούμε ένα περιβάλλον εργασίας για  να αναπτύσσονται επαγγελματικά και προσωπικά. Η νέα πολιτική του Ομίλου επιβεβαιώνει την κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε ως ΑΧΑ Ελλάδας και ενδυναμώνει τους δεσμούς εμπιστοσύνης με τους εργαζομένους μας» ανέφερε σχετικά η Άννα Μανιάτη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΧΑ Ελλάδας.