Ο ΟΔΙΕ προχωρά σε διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλειοδοτικού χαρακτήρα, για την τηλεοπτική παραγωγή και μετάδοση των Ιπποδρομιών, με εκχώρηση δικαιωμάτων διαφημιστικής εκμετάλλευσης. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 8 Ιουλίου.