Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ξεκινά πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο digital marketing για 5.000 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών (Β΄Κύκλος).

Συγκεκριμένα, καλεί: α) άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει δράση θεωρητικής κατάρτισης τουλάχιστον 50 ωρών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με την τοποθέτησή τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα 6 μηνών, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι και 21/9/2021 στο www.oaed.gr, και β) τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με συνάφεια στο ψηφιακό marketing ή διαθέτουν τμήματα marketing και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων για χρονικό διάστημα 6 μηνών, να υποβάλουν αίτηση την επομένη της έκδοσης των οριστικών πινάκων κατάταξης των ωφελουμένων και εντός 15 ημερών. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν με δελτίο Τύπου. Η δράση έχει προϋπολογισμό 16,5 εκατ. ευρώ.