Ο Paul Clements-Hunt υπήρξε μέλος του ιδρυτικού συμβουλίου του PRI (2006-2012) και πρώην αξιωματούχος του ΟΗΕ (2000-2012). Πιστώθηκε με τη δημιουργία του όρου ESG τον Μάιο του 2004. Στη συνέχεια, συνέθεσε για λογαριασμό του ΟΗΕ τις Αρχές Υπεύθυνης Επένδυσης (PRI) τον Απρίλιο του 2006.

Το PRI υποστηρίζεται πλέον από σχεδόν 4.500 επενδυτικά ιδρύματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν 100 τρισ. δολάρια ΗΠΑ σε περιουσιακά στοιχεία.

Ο Paul Clements-Hunt παρέχει επενδυτικές συμβουλές στις μεγαλύτερες τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και επενδυτικά σχήματα σε όλο τον κόσμο. Μετά την αποχώρησή του από τον ΟΗΕ το 2012, επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη επιχειρήσεων με κριτήρια βιωσιμότητας στις αναδυόμενες οικονομίες.

Ως ομιλητής, είναι από τους πλέον περιζήτητους παγκοσμίως σε θέματα responsible investment και sustainable finance. Στις 20 Ιουνίου έρχεται στην Αθήνα αποκλειστικά για το 3ο Athens ESG Forum. Πληροφορίες συμμετοχής στο www.Athens-ESG-forum.gr.