Σε θέση Commercial Management Director

Ο Νίκος Βλαχόπουλος εντάχθηκε στο δυναμικό της Vodafone Ελλάδας το 1999 στην ομάδα Retail Sales, και καθ΄ όλη τη διάρκεια της πορείας του συνέβαλε στην προώθηση και διαχείριση της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας, ενώ εισήγαγε και ηγήθηκε σημαντικών εμπορικών πρωτοβουλιών. Τη θέση του Διευθυντή Καταναλωτικών Προϊόντων αναλαμβάνει ο Αχιλλέας Κανάρης, ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό της Vodafone Ελλάδας το 2009, προερχόμενος από την O2 στο Ηνωμένο Βασίλειο.