Ως Partner

Πρόκειται για έμπειρο στέλεχος στο χώρο του Executive Search. Τα τελευταία 6,5 χρόνια ήταν Head of Human Capital Services της Deloitte Athens, όπου ανέπτυξε το τμήμα του Executive Search και χειρίστηκε λογαριασμούς μεγάλων πελατών κυρίως στους τομείς του Manufacturing, Energy και Shipping.