Ασκούσε καθήκοντα Διευθυντή Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Ψηφιακών Μέσων

Πρόκειται για ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη της αγοράς, με πλούσια και επιτυχημένη προϋπηρεσία στον κλάδο. Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου, το γεγονός ότι από τον Μάρτιο του 2012 ανέλαβε Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Online Εκδοτών (ΟPA Europe), διαδεχόμενος τον πολωνό, Tomasz Jozefacki της Agora.