Στέλεχος με πολυετή εμπειρία από διοικητικές θέσεις στον τραπεζικό κλάδο

Ο Ν. Καραμούζης διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο. Πρόσφατα ανέλαβε τη θέση του Συμβούλου Διοίκησης και Μέλους της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου Πειραιώς με την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου μετασχηματισμού της Γενικής Τράπεζας σε ανεξάρτητη εξειδικευμένη αναπτυξιακή και επενδυτική Τράπεζα. Τα τελευταία χρόνια κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Eurobank, ενώ έχει πολλά έτη διδακτικής εμπειρίας και ακαδημαϊκών διακρίσεων.