Στο πλαίσιο επισκέψεων γνωριμίας με τις τράπεζες-μελη της εταιρείας

Ο Huss ανέλαβε τη θέση που κατέχει τον Οκτώβριο του 2013, και έχει θέσει ως προτεραιότητα την προσωπική γνωριμία του με τις τράπεζες-μέλη της Visa Europe. Η Ελλάδα αποτέλεσε έναν από τους πρώτους σταθμούς του. Κατά την επίσκεψή του δήλωσε: «Ήταν επιθυμία μου να έρθω στην Ελλάδα γνωρίζοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν διανύσει πολύ δρόμο σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Από την πλευρά μας συνεχίζουμε να στηρίζουμε την προσπάθειά τους, δίνοντας παράλληλα έμφαση στις νέες ευκαιρίες και προοπτικές που δημιουργούνται στον χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω της ανάπτυξης και ευρύτερης διάθεσης καινοτόμων τεχνολογιών».