Αποχωρεί ο Αντώνης Λεοντίου

Παράλληλα, ο Επικεφαλής Λιανικής Τραπεζικής Αντώνης Λεοντίου, σε υλοποίηση δικής του πρότερης απόφασης, θα αποχωρήσει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους από την τράπεζα. Ο Μίνος Μωυσής διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε εταιρείες του χρηματοοικονομικού τομέα. Από το 1988 έως το 2001 εργάστηκε στην Interamerican σε σειρά διοικητικών θέσεων, ενώ από το 2001 έως το 2004 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της.

Από το 2005 έως το 2010 εργάστηκε στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, αρχικά υπεύθυνος για την ανάπτυξη των εργασιών Bancassurance και στη συνέχεια ως Γενικός Διευθυντής Δικτύου, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας και Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής Εθνική Ασφαλιστική.