Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία Lyktos Participations αποφάσισε τη συμμετοχή της στην Αύξηση Κεφαλαίου της Παγκρήτιας, που της επιτρέπει να αποκτήσει ποσοστό 21,50% του συνεταιριστικού της κεφαλαίου. Από την πλευρά της, η Τράπεζα έκανε αποδεκτή τη συμμετοχή του στρατηγικού επενδυτή. Παράλληλα, και με βάση όσα προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, κατατέθηκε από τον επενδυτή αίτηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την παροχή της σχετικής έγκρισης.