Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε mobile και web apps

Ο Μιχάλης Ρέππας έχει μεγάλη εμπειρία σε έργα πληροφορικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΝΑ Ευρώπη, και θα ενισχύσει την προσπάθεια της εταιρείας  να διεισδύσει στην παραπάνω ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, θα βοηθήσει και στην εξάπλωση της λύσης Omnizer, μια λύση αυτοματοποίησης διαδικασιών και ροών δεδομένων, κατάλληλη για την ενσωμάτωσή της σε βιομηχανία, ναυτιλία, δημόσια κτήρια, ιδρύματα κλπ. Η MainSys στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Σε μια ολοένα και γρηγορότερα μεταβαλλόμενη αγορά, όπως είναι αυτή της πληροφορικής, το μεγάλο μας “όπλο” είναι οι γνώσεις και η εμπειρία των συνεργατών μας».