Το 2020, ο Μασούτης σε συνεργασία με Tempo OMD και Acrossmedia241, αποκλειστικό συνεργάτη της Verizon Media σε Ελλάδα & Κύπρο, είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα σύνολο από online καμπάνιες, αξιοποιώντας το premium Native Marketplace της Verizon Media τόσο σε επίπεδο conversions (με βασικό στόχο την αύξηση των πωλήσεων στο online κατάστημα – eshop.masoutis.gr), όσο και σε επίπεδο traffic (με βασικό στόχο την αύξηση των επισκέψεων στα φυλλάδια προσφορών του κεντρικού website – masoutis.gr).

Οι conversion-based καμπάνιες απέδωσαν ROAS που ξεπέρασε το 400%. Όσον αφορά στις καμπάνιες φυλλαδίου, το συνολικό CTR έφτασε το 0,69% (130% πάνω από το σχετικό market average), ενώ – παρά το γεγονός ότι κύριος στόχος ήταν τα clicks – καταγράφησαν εκατοντάδες post click & view conversions, προσδίδοντας μεγάλη προστιθέμενη αξία στο σύνολο των καμπανιών. Τέλος, σημαντικό ρόλο στην παραπάνω αποτελεσματικότητα έπαιξε, μεταξύ άλλων, η δημιουργία και (επανα)στόχευση αποκλειστικών κοινών.