Κατείχε τη θέση του Deputy Director General

Ο Μ. Μαλλιαρουδάκης έχει διανύσει, για περισσότερο από μια εικοσαετία, μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο του Apparel & Fashion, με έμφαση στο Retail & Wholesale Management, General Management και Strategy & Planning. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.