Ως Συμμέτοχος, Αντιπρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Μαρίνος Γιαννόπουλος έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, Γενικός Διευθυντής της Ιονικής Τραπέζης και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Chipita, ενώ έχει εργαστεί και στην Chase Manhattan Bank και στην Esso. Ο Γεώργιος Λινάτσας, Group Managing Director, δήλωσε: «Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του Μαρίνου Γιαννόπουλου, η AXIA είναι έτοιμη να διευρύνει τις δραστηριότητές της στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο και να εντατικοποιήσει την ήδη ενεργό συμμετοχή της στην ανάκαμψη της ελληνικής και της κυπριακής οικονομίας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την προσθήκη του Μαρίνου Γιαννόπουλου στην ομάδα μας».