Ενισχύεται η διοικητική ομάδα της Westnet μέλος της Olympia Group, καθώς από 1η Μαΐου αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος ο Μάνθος Πάγκαλος.

Διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς των καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων, έχοντας αναλάβει στο παρελθόν κομβικές θέσεις σε εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Sony Hellas, η Hitachi Europe – Hellas ΑΕ και η LG Electronics Hellas, με εμπειρία που ξεπερνά τα 20 χρόνια.

Καταλυτικό, όπως τον χαρκατηρίζει η εταιρεία, ρόλο στην ανάπτυξη της Westnet αποτέλεσε η θητεία του Κωνσταντίνου Μάγκουρα, ως Interim Γενικού Διευθυντή της Westnet, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Chief Operations Officer (COO).