Καθήκοντα Εμπορικού Διευθυντή του Ομίλου Ανδρομέδα έχει αναλάβει από τον Απρίλιο ο Μάνος Κυβρικοσαίος, προερχόμενος από την εταιρεία Παπουτσάνης στην οποία ασκούσε επίσης καθήκοντα Εμπορικού Διευθυντή. Η εταιρεία Ανδρομέδα δραστηριοποιείται στον χώρο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, με εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στην Ισπανία.