Ο όμιλος GfK δίνει έμφαση στη στρατηγική «One GfK» στην Ελλάδα

Ο Μάκης Θεοδώρου έχει μακρά και επιτυχημένη πορεία στην έρευνα αγοράς και στο Marketing. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της IRI Hellas από το 2000 έως το 2012, ενώ παλαιότερα υπήρξε Διευθυντής Μάρκετινγκ στην Carrefour και σε άλλες εταιρείες στο χώρο των Consumer Goods.

Η ανακοίνωση της GfK Hellas, καταλήγει: «Ο Σπύρος Καμηλέρης, έως σήμερα Γενικός Διευθυντής των Consumer Choices αναλαμβάνει διεθνή ρόλο στον όμιλο GfK ενώ ο Βασίλης Φυσεντζίδης, έως σήμερα Γενικός Διευθυντής των Consumer Experiences, αποχωρεί
από την εταιρεία».