Για την Ελλάδα και την Κύπρο

«Στο πλαίσιο της προηγούμενης θέσης που κατείχε, ο Μ. Οικονομάκης έκτισε ένα πολύ αξιόπιστο προφίλ, ενώ απέκτησε σημαντική εμπειρία και εμβάθυνε στη συγκεκριμένη αγορά. Αξιοποιώντας τις ηγετικές του ικανότητες και τις μέχρι σήμερα επιτυχίες της εταιρίας σε τοπικό επίπεδο, θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε στην ελληνική αγορά», ανέφερε ο Ralf Jordan, Vice President Lenovo Eastern Europe and Turkey (EET).

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Lenovo, ο Μ. Οικονομάκης κατείχε διάφορες θέσεις στη διάρκεια 10 ετών συνεργασίας του με την IBM. Η τελευταία του θέση ήταν αυτή του Territory Partner Manager για την Ελλάδα και την Κύπρο στο τμήμα Global Midmarket Business της ΙΒΜ. Είναι κάτοχος Διδακτορικού στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, καθώς και διπλώματος από το Chartered Institute of Marketing του Μάντσεστερ.