Στο πλαίσιο έκδοσης Αναμνηστικής Σειράς Γραμματοσήμων

Έτσι, ο «Παπαγάλος» θα σφραγίσει με το διαχρονικό του σήμα 700.000 φακέλους, συνοδεύοντας με αυτόν τον τρόπο σκέψεις, αναμνήσεις και μηνύματα ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα.