Σε νέες ανακατατάξεις προχωρά ο Arthur Sadoun στο Publicis Groupe, μεταβάλλοντας τη δομή και τη σύνθεση των ηγετικών κλιμακίων. Μετά τη δημιουργία της Directoire+, ορίζονται τρεις νέοι leaders για τις μεγαλύτερες παγκόσμιες περιοχές δραστηριότητας της εταιρείας, εκτός Β. Αμερικής. Ο Loris Nold, μέχρι πρότινος CEO του Publicis Groupe APAC/MEA, τοποθετείται στον νεοφυή ρόλο του CEO για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, προσθέτοντας στα καθήκοντά του την εποπτεία των ευρωπαϊκών αγορών.

Συνολικά, θα είναι υπεύθυνος για το 26% περίπου των παγκοσμίων εσόδων του ομίλου. Παράλληλα, η Jane Lin-Baden, CEO του Publicis Groupe Β. Ασίας, ορίζεται CEO για ολόκληρη την περιοχή Ασίας Ειρηνικού, προσθέτοντας στον τομέα ευθύνης της τις Ν. Ασία, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία και ΝΑ Ασία.

Η τρίτη αλλαγή αφορά τη Monica Gadsby, CEO του Publicis Groupe Λατινικής Αμερικής, η οποία θα είναι πλέον υπεύθυνη και για την αγορά της Βραζιλίας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η τοποθέτηση των τριών ηγετικών στελεχών στις σημαντικές αυτές περιοχές σχεδιάστηκε για να «ενισχύσει τις παγκόσμιες ομάδες της», ενώ έχουν υλοποιηθεί και άλλες στρατηγικές μετακινήσεις υψηλόβαθμων στελεχών με διεθνή ρόλο στο εσωτερικό της.

(Πηγή: Campaign)