Προώθηση του Κυπριακού Τουρισμού σε συγκεκριμένες αγορές

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ και από αυτά, τα 2 εκατ. ευρώ αφορούν στην καμπάνια του Κυπριακού Τουρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύο εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στην καμπάνια για τη Γερμανική αγορά, 2,5 εκατ. ευρώ για τη Ρωσία, 500.000 στην καμπάνια στην Ουκρανία και 650.000 ευρώ για τις Αραβικές Χώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μία ή περισσότερες από τις εν λόγω διαφημιστικές εκστρατείες, με προθεσμία υποβολής προσφορών στις 10 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι από τον ΚΟΤ έχει προκηρυχθεί επίσης media spec για την προώθηση της τουριστικής Κύπρου σε Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Γαλλία, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.