Ο ίδιος μετακινήθηκε από την εταιρεία Χρυσός Οδηγός Α.Ε., όπου εργάστηκε για 4,5 χρόνια ως Human Resources & Administration Director. Η προηγούμενη εμπειρία του ήταν στον τραπεζικό κλάδο και πιο συγκεκριμένα στην Proton Τράπεζα (πρώην Ωμέγα) όπου εργάστηκε για 4 χρόνια ως Διευθυντής Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ πριν είχε απασχοληθεί στην Τράπεζα Κύπρου για 8 χρόνια, έχοντας αρχικά την ευθύνη του Τομέα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης και ακολούθως του Τομέα Στελέχωσης & Αξιολόγησης Απόδοσης.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων ΜΒΑ και M.Sc. με ειδίκευση στο Ανθρώπινο Δυναμικό και πιστοποίησης FCMI του Chartered Management Institute, επισκέπτης καθηγητής του ΕΚΠΑ και συμμετέχει σε διάφορους επαγγελματικούς φορείς