Σύμφωνα με μελέτη της Deutsche Post DHL

Θα παρέχουν στις επιχειρήσεις σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως διανομές μέσα σε λίγες ώρες την ημέρα της παραγγελίας, ευέλικτο ωράριο παραλαβής και επιστροφής, καθώς και αξιόπιστες υπηρεσίες logistics. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης «Παγκόσμιο E-Tailing 2025», που εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της Deutsche Post DHL, με τη συμμετοχή των ιδρυμάτων έρευνας τάσεων Z_punkt και See More, για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και τις επιπτώσεις του για τον κλάδο των logistics. Ο Jurgen Gerdes, CEO του τμήματος Post-eCommerce-Parcel στην Deutsche Post DHL, δήλωσε: «Στο μέλλον, τα logistics θα αναλάβουν ρόλο καταλύτη για τις λιανικές πωλήσεις που πραγματοποιούνται online, σε πολύ πιο σημαντικό βαθμό από ό,τι σήμερα. Αναλαμβάνουμε ολοένα και περισσότερο ρόλο συμβούλου και συνεργάτη επιτυχίας».