Μέχρι τώρα τα συγκροτήματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί είναι οι Kasabian, James, Miles Kane. Οι ακροατές του Kiss 92,9 θα έχουν τη δυνατότητα κερδίσουν σχετικές προσκλήσεις.