Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Κουννής

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Παναγιώτης Κουννής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος oμίλου & Υπεύθυνος Εργασιών Κύπρου, αναλαμβάνει επιπρόσθετα προς τα υφιστάμενα καθήκοντα του και τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Εργασιών του Υποκαταστήματος Ελλάδος.