Απολογισμός τριμήνου του προγράμματος που υποστηρίζει η Johnson & Johnson

Χάρη στην οικονομική ενίσχυση του οργανισμού διασφαλίσθηκαν οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση του προγράμματος του 2014-2015 του «Ιπποκράτη» και την παροχή των υπηρεσιών του στα παιδιά. Ο Ιπποκράτης έχει πραγματοποιήσει από τις αρχές του 2014 προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε 1.433 παιδιά σε όλη την Ελλάδα, ενώ «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί προγράμματα προληπτικής ιατρικής από το 2002, έχοντας εξετάσει έως και το 2013 41.852 παιδιά συνολικά σε όλη τη χώρα.