Εκτελούσε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή

Από το 2005, ασκούσε στην εταιρεία καθήκοντα Γενικού Διευθυντή και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ιωάννης Τσαγγαδάς ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Alpha Copy/Nokia από το 1990, έχοντας κατά την 19ετή εργασιακή του θητεία αναλάβει σειρά διευθυντικών θέσεων.