Η εταιρεία ανέδειξε νέο ΔΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ορίστηκε ο Ιωάννης Σελαλμαζίδης, και Μέλη οι Νεόφυτος Παναγιώτου, Wade Burton, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Michael Voelker, Ιωάννης Μποζοβίτης και Γεώργιος Χρυσικός. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της Praktiker Hellas, και θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.