Επανεξελέγη για τρίτη φορά

O Ιωάννης Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV Austria Hellas, ανέλαβε για τρίτη φορά τα καθήκοντα του Προέδρου της Hellascert. Από το 2000 μέχρι και το 2010, που ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Ιωάννης Καλλιάς θήτευσε σε θέσεις ευθύνης στον οργανισμό της TÜV Austria Hellas, ενώ, από τον Μάρτιο 2020, έχει αναλάβει και καθήκοντα στο TÜV Austria Group, ως ένας από τους τέσσερις Global Executive Business Directors. Παράλληλα, είναι και εκτελεστικό μέλος του Executive Committee του TÜV Austria Group.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Ιωάννης Καλλιάς ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Το 2020 μας επιφύλαξε μια πρωτόγνωρη συνθήκη πανδημίας που επηρέασε τις προσωπικές και επαγγελματικές μας ζωές, αλλάζοντας σχέδια, ανατρέποντας καθημερινότητες, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα υγειονομικής αλλά και επιχειρηματικής φύσης. Η στήριξη του κλάδου των υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης αποτελεί μια διαρκή πρόκληση».