Συγκεκριμένα κατείχε ανάλογες θέσεις σε μεγάλες εταιρείες όπως η Makro Cash & Carry, η Famar και ο όμιλος Σαρακάκη, όπου διετέλεσε Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού την τελευταία 5ετία.