Καθώς οι ad-tech εταιρείες αναζητούν εναλλακτικές με βάση την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) για τα cookies και άλλους third-party trackers, το Interactive Advertising Bureau (IAB) δίνει στη δημοσιότητα Οδηγό με guidelines και καλές πρακτικές για τη χρήση του machine learning σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής digital διαφήμισης. Ο Οδηγός αντλεί από την εμπειρία publishers, agencies και ad-tech εταιρειών, ώστε να περιγράψει εννέα τρόπους χρήσης, που εκτείνονται από το creative production και το video περιεχομένου στο internal process automation και το data migration.

Συνιστά δε ένα ακόμη βήμα για τον απώτερο σκοπό των ομάδων εργασίας, δηλαδή την ανάπτυξη προσυμφωνημένων προδιαγραφών για τη χρήση του AI στο industry. Ο Οδηγός έπεται της ανακοίνωσης της Google, την περασμένη εβδομάδα, ότι δεν θα δημιουργήσει εναλλακτικούς identifiers, αντί των third-party cookies, με εταιρείες, όπως η IBM Watson Adverising που συμμετέχει ως επικεφαλής στην ομάδα εργασίας του ΙΑΒ, να θέτουν την ανάλυση μέσω AI ως εναλλακτικό τρόπο στοχευμένης διαφήμισης χωρίς τη χρήση προσωποποιημένων data. Στις εταιρείες που συνέβαλαν στην έρευνα συμπεριλαμβάνονται, εκτός από την IBM και την έτερη επικεφαλής Nielsen, οι Dentsu, GumGum, AnyClip και Iponweb.

(Πηγή: Adweek)