Το Ίδρυμα είναι ΜΚΟ, επιφορτισμένος με τον προγραμματισμό, την κατασκευή και μελλοντική λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Κέντρο, το οποίο κατασκευάζεται στο θαλάσσιο μέτωπο της Αθήνας, θα περιλαμβάνει τα νέα κτίρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Η ανάπτυξη βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο στάδιο, καθώς έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής κατασκευαστικής εταιρείας και οι εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2012.