Εκ των κεντρικών ομιλητών του e-Commerce Conference 2021, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Απριλίου, ήταν ο Ιάσων Καταρόπουλος, Chief Commercial Officer της Atcom, η οποία ήταν και Χρυσός Χορηγός του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του, με τίτλο «Real life, real results: Applied AI for conversion optimisation», ο Ι. Καταρόπουλος παρουσίασε τις δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή τεχνολογιών machine learning και τεχνητής νοημοσύνης στο e-commerce, παραθέτοντας εφαρμογές τους μέσα από πραγματικά σενάρια, υλοποιήσιμα στο σήμερα. Αναφέρθηκε στις εφαρμογές σε επίπεδο εξατομίκευσης (personalisation) και προτεινόμενων προϊόντων (product recommendation), εστίασε στη χρήση του AI για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας του e-καταστήματος και επεσήμανε μηχανισμούς που επιτρέπουν το anomaly detection και το price optimisation. Επίσης, υπογράμμισε τρόπους, με τους οποίους οι retailers θα μπορούσαν να εισάγουν τέτοιες τεχνολογίες στην ευρύτερη λογική τους, ώστε να καρπωθούν αναδυόμενα οφέλη.