Το ΔΣ του Ομίλου αποφάσισε να διαχωρίσει τις λειτουργίες του Προέδρου ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στο πλαίσιο αυτό, από την 1η Σεπτεμβρίου, ο Denis Duverne τοποθετείται ως Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΔΣ και ο Thomas Buberl τοποθετείται ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΧΑ και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου. «Παρόλο που αφήνω τον Όμιλο με μεγάλη συγκίνηση, είμαι πολύ χαρούμενος και σίγουρος, βλέποντας τον Thomas να αναλαμβάνει τη διοίκηση της ΑΧΑ. Έχει την εμπειρία, τα ηγετικά χαρακτηριστικά και τις αξίες να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρονται από έναν ταχύτατα εξελισσόμενο κόσμο, κάνοντας την ΑΧΑ μια εταιρεία που θα είναι συνεχώς πιο κοντά στους πελάτες της», ανέφερε ο Henri de Castries.