Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Κώτσαλος δήλωσε: «Στόχος μας είναι η εξέλιξη του Ελληνο-Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέσμου ως ισχυρού θεσμικού παράγοντα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σκοπός μας είναι να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε το έργο του Συνδέσμου έτσι ώστε να συμμετέχει ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας».