Για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα

Ο τελευταίος προήχθη πρόσφατα ως Emerging Markets Operations Leader. Ο Πρόεδρος Mid –European Region της MSD, Marc Princen, σχολίασε σχετικά: «Η MSD στην Ελλάδα έχει ως βασική της αποστολή την εκπλήρωση των αναγκών των πελατών της, στο πλαίσιο του ταχέως εξελισσόμενου περιβάλλοντος υγείας και την επέκταση της πρόσβασης των ασθενών στα προϊόντα της, μέσα από φαρμακευτικές και εμπορικές καινοτομίες όπως επίσης και συνεργασίες. Υπό την ηγετική καθοδήγηση του Haseeb, η ομάδα της MSD στην Ελλάδα επικεντρώνει τις προσπάθειες της στην επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου».