Προέρχεται από τον όμιλο Publicis

(ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ) Ο ίδιος δήλωσε: «Είναι τιμή μου να αναλαμβάνω αυτόν τον σημαντικό ρόλο και θα δουλέψω σκληρά για να επιβεβαιώσω τη συμβολή όλων των δικτύων μας στην ενδυνάμωση της EACA. Σκοπός της Ένωσης είναι η προώθηση της ειλικρινούς και αποτελεσματικής διαφήμισης και των υψηλών επαγγελματικών προτύπων. Η πρόκληση είναι να μεταφέρουμε την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στην Ευρώπη σε ένα ευρύτερο κοινό». Ο Dominic Lyle, Γενικός Διευθυντής EACA, ανέφερε σχετικά: «Ο όμιλος Publicis αποτελεί έναν μακροχρόνιο υποστηρικτή της EACA και ο Patrick φέρνει μια φρέσκια και δυναμική προοπτική στις ευρωπαϊκές μας δραστηριότητες». Με έδρα τις Βρυξέλλες, η EACA είναι ο μόνος οργανισμός που αντιπροσωπεύει διαφημιστικά και media agencies σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, και όχι μόνο.