Θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τη διαχείριση κρίσης του «Diesel emissions scandal»
Ο Hans-Gerd Bode, ο κρίσιμος άνθρωπος στη διεθνή υπόθεση φήμης «Volkswagen 2015» μιλάει για πρώτη φορά σε διεθνές συνέδριο, στο 12ο Corporate Communications Conference.

Η διαχείριση της δημοσιότητας κατά την εμφάνιση ζητήματος (issues management), τo οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να εξελιχθεί σε μείζονα κρίση, θα απασχολήσει τους communicators και συνέδρους του 12th Corporate Comunications Conference, στο Marousi Plaza, στις 6 Δεκεμβρίου. O Hans-Gerd Bode, VP Communications Volkswagen, τον Σεπτέμβριο 2015 αντιμετώπισε επικριτικούς τίτλους διεθνών μέσων για το λεγόμενο «Diesel emissions scandal».

Για πρώτη φορά σε διεθνές βήμα, θα παρουσιάσει την εμπειρία αυτή και θα αναλύσει χρήσιμες πτυχές στους Έλληνες συνέδρους. Στη συζήτηση-πάνελ που θα ακολουθήσει, τρεις γενικοί διευθυντές PR agencies θα σχολιάσουν τη δημοσιότητα και την κλιμάκωσή της από γνωστές υποθέσεις διεθνών κρίσεων φήμης, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Θα παρέμβει ο Chris Kofinis, CEO, Park Strategies, Washington DC, με σχόλια για τις υποθέσεις αυτές, όπως κατεγράφησαν στις ΗΠΑ.